• İstanbul / Türkiye
Web Tasarım

Web Tasarım

 

İşletmeler, kurumsal iş süreçlerinde gerek verimi yükseltmek, gerekse de aksayan süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla kullandıkları yazılımlarına çözüm bulamadıkları için özel yazılıma ihtiyaç duyabilmektedirler.

Müşterilerimizin iş süreçlerindeki ihtiyacını hissettikleri her türlü özel yazılım ihtiyaçlarına net çözümler üretmeye çalışıyoruz.

 

Projenizin Analizi
 
 • İhtiyaçların Analiz edilmesi
 • Mevcut altyapı ve donanımların belirlenmesi
 • Proje altyapısı ve gerekliliklerin belirlenmesi
 • Karşılıklı proje takımının belirlenmesi
 • Kritik başarı faktörleri ve ince ayrıntıların belirlenmesi
 • Varsayımların tartışılması ve sebep-sonuç analizi yapılması
   
Proje Tekliflendirmesi
 
 • Proje çerçevesinin belirlenmesi
 • Donanım ve altyapı fiyatlandırması
 • Yazılım fiyatlandırması
 • Teslimatın planlanması
 • Kabul kriterlerinin tanımlanması
   
Proje Başlatma
 
 • Ön gereklilikler
 • Üçüncü parti gerekliliklerinin belirlenmesi
 • Ortam hazırlama
   
Diğer Hizmetler
 
 • Bakım ve destek hizmetlerinin tanımı ve belirlenmesi
 • İş sürekliliği planı
 • Eğitim